Chất lượng nước tại chung cư Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn nước không đảm bảo an toàn sẽ bị xử phạt nghiêm

Theo tin tức, Sở Y tế đã phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV và UBND các quận-huyện được UBND thành phố giao cho việc kiểm tra, giám sát đột xuất đối với các chung cư trên địa bàn thành phố không đạt an toàn vệ sinh về hồ chứa nước và chất lượng nước theo tiêu chuẩn.

Tại chung cư Nhiêu Lộc B chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn

Tại chung cư Nhiêu Lộc B chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn

Theo đó, đối với các chung cư đã có nguồn nước máy thì tuyệt đối không sử dụng nguồn nước giếng tự khoan. Đảm bảo Clo dư trong hồ nước chứa từ 0,3 – 0,5mg/l, xét nghiệm 2 chỉ tiêu vi sinh (Coliform tổng số E.Coli) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT với tần suất 6 tháng một lần. Đối với những chung cư sử dụng nước giếng phải trang bị hệ thống xử lý nước, vận hành và châm Clo thường xuyên, đảm bảo Clo dư trong nước hồ chứa từ 0,3 – 0,5mg/l. Nếu nguồn nước sử dụng cho mục đích ăn uống sẽ được xét nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT với 109 chỉ tiêu. Nếu nguồn nước chỉ sử dụng cho sinh hoạt sẽ xét nghiệm theo Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu  tăng cường công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với các chung cư có kết quả xét nghiệm định kỳ không đạt tiêu chuẩn hoặc tình trạng hồ chứa nước không đảm bảo vệ sinh an toàn sau khi đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV cần có kế hoạch và sớm triển khai thực hiện việc xây dựng mạng lưới cấp nước cho tất cả các chung cư trên địa bàn thành phố để thay thế các nguồn nước giếng không đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân.

Chất lượng nước kém tại hầm chứa ở chung cư trên đường Nguyễn Tri Phương

Chất lượng nước kém tại hầm chứa ở chung cư trên đường Nguyễn Tri Phương

Vấn đề nguồn nước không bảo đảm an toàn tại các chung cư đang là mối lo của rất nhiều người dân. Không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà trong thời gian qua trên địa bàn các tỉnh thành cả nước cũng đang hoang mang với những thông tin về tình trạng cặn bẩn, ô nhiễm nguồn nước tại nhiều khu dân cư. Vì vậy, các bộ ban ngành cần nên chấn chỉnh việc ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra chất lượng nước sạch tại chung cư trên cả nước, để mang lại sự yên tâm cho nhân dân.